MJJC Magic Car Buckskin Sponge for car polishing car waxing

$8.88

In stock

SKU: SPONGE015 Category:

Application: Car waxing,Car polishing

Features
1. Soft and comfortable, no damage to paint

Weight0.028 kg